Facebook

Cookies Verwijderen Windows 7


Hoe moet je de cookies verwijderen in Windows 7?

Om de cookies te verwijderen in Windows 7 ga je als volgt te werk.

Klik op het Windows icoon links onder in het scherm.

cookiesverwijderenwindows7a1 Cookies Verwijderen Windows 7

 

Hierna klik je op configuratiescherm.

cookiesverwijderenwindows7b Cookies Verwijderen Windows 7

 

Er wordt nu een pop-up scherm geopend. Hierin klik je op netwerk en internet.

cookiesverwijderenwindows7c Cookies Verwijderen Windows 7

 

In het volgende scherm klik je op Internet Options.

cookiesverwijderenwindows7d Cookies Verwijderen Windows 7

 

Er opent opnieuw een pop-up scherm, hierin klik je op delete bij browsing history. Maar let op, uw opgeslagen wachtwoorden worden ook gewist! Dus zorg ervoor dat u deze opgeschreven heeft.

cookiesverwijderenwindows7e Cookies Verwijderen Windows 7

 

 

 
One Response to “Cookies Verwijderen Windows 7”

  1. schultink says:

    cookies verwijderen

Leave a Reply