5 czynników do rozważenia przy tworzeniu usługi IT dla firm

5 czynników do rozważenia przy tworzeniu usługi IT dla firm

Osbługa informatyczna firm czy jest konieczny serwis informatyczny?
Osbługa informatyczna firm czy potrzebna?

Obsługa informatyczna firmy to rodzaj wsparcia informatycznego oferowanego przez firmę. Dostawca usług IT podchodzi do problemu i wyzwań klienta w sposób konstruktywny. Stara się realizować założone plany. Inicjatywa dostawcy usług informatycznych jest zawsze pozytywnym impulsem.

Stabilność biznesowa

Kluczowe jest opracowanie planu, który zapewni stabilność Twojego biznesu. Będziesz musiał przeanalizować swoją sprzedaż i dochody, a także liczbę nowych i powtarzających się klientów. Będziesz musiał również przeanalizować swoje opinie klientów i prośby o zwrot pieniędzy. Kiedy już zrozumiesz problem, możesz opracować strategię, aby go naprawić. Na przykład, być może trzeba będzie zlecić pewne zadania na zewnątrz lub podjąć kilka trudnych decyzji dotyczących pracowników.

Wybierając usługę IT dla stabilności biznesu, kluczowe jest wybranie dostawcy, który może dostosować się do Twoich potrzeb, ponieważ zmieniają się one w czasie. Rozważ dostawcę, który ma doświadczenie w wielu branżach. Ponadto upewnij się, że są w stanie zaoferować 24-godzinne wsparcie i mają szeroką wiedzę na temat cyberataków.

Doświadczenie

Doświadczenie obsługi IT dla firm jest ważnym elementem zaangażowania klientów. Klienci powinni być w stanie szybko i łatwo znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, jeśli jest to możliwe. Firmy powinny również zapewnić wsparcie w aplikacji i bazie wiedzy oraz sprawić, że informacje kontaktowe będą łatwe do znalezienia. Ponadto, firmy powinny wyeliminować polityki i praktyki, które ograniczają ilość wsparcia, które mogą zapewnić. Klienci uznają szybki czas reakcji za najważniejsze kryterium przy ocenie jakości obsługi klienta. Według badania SAP Hybris, 52% klientów oczekuje szybkiej odpowiedzi, a 77% ceni sobie ilość czasu poświęconego na odpowiedź na pytania.

SLAs

Umowy o poziomie usług (SLA) to umowy pomiędzy firmami a ich dostawcami usług IT, które określają usługi, jakich firma oczekuje oraz poziom usług, jaki te usługi mają spełniać. Różnią się one w zależności od dostawcy, usług i branż. Tworzenie SLA może być zniechęcającym zadaniem. Jednak ważne jest, aby rozważyć następujące czynniki, aby stworzyć właściwą umowę.

Aby stworzyć umowę o poziomie usług, firma musi zgodzić się na określone metryki, takie jak średni czas między awariami, średni czas naprawy i czas odzyskiwania. Musi również określić osobę lub firmę, która jest odpowiedzialna za różne szybkości danych, przepustowość, jitter i podobne metryki. W środowisku biznesowym umowy SLA mogą pomóc firmom w mierzeniu sukcesu dostarczania usług IT.

Umowy o poziomie usług muszą również określać, kto jest odpowiedzialny za realizację celów. Obejmuje to członków zespołu, którzy dostarczają usługi. Dzięki temu dział IT będzie mógł skupić swoje wysiłki na najbardziej palących kwestiach. Ponadto umowy SLA określają, jak długo każda ze stron powinna się zobowiązać do spełnienia uzgodnionych metryk.

Ponadto umowy o poziomie usług muszą zawierać kary za nieprzestrzeganie przepisów. Terminy i kary są niezbędne do optymalizacji zakontraktowanych usług. Są one jeszcze ważniejsze, gdy usługi muszą być wykonane w krótkim czasie. Na przykład, wdrożenie systemu zarządzania wymaga zazwyczaj krótkiego czasu, co sprawia, że niezbędne jest ustalenie terminu dla dostawców usług.

Koszt

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na koszt obsługi IT dla firm dla firm. Niektóre firmy mają podobne modele biznesowe i korzystają z podobnych platform, ale infrastruktura IT każdej firmy jest unikalna. Oznacza to, że nawet firmy o podobnej złożoności mogą mieć szalenie różne koszty za użytkownika w przypadku zarządzanej usługi IT dla firm. Istnieją jednak pewne podstawowe względy, które można poczynić, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepszą wartość za swoje pieniądze.

Po pierwsze, rozważ wielkość swojej firmy. Mała firma z pięcioma lub sześcioma pracownikami może nie potrzebować dużej pomocy ze strony personelu IT. Jednak organizacja z pięćdziesięciu pracowników może wymagać dwóch lub więcej pracowników IT. Pensje dla tych pracowników IT wynoszą około 150 000 USD rocznie, nie licząc PTO, ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych. Te liczby nie obejmują kosztów wewnętrznego sprzętu i szkoleń, ani kosztów awaryjnych potrzeb IT.

Mała firma może nie mieć zasobów, aby poświęcić cały dział do zarządzania IT. Jednak kierownik biura może służyć jako osoba de facto wspierająca IT. Jest jednak mało prawdopodobne, że takie rozwiązanie przyniesie optymalne rezultaty. W przypadku mniejszych organizacji koszt zatrudnienia wewnętrznego technika IT wyniósłby od R58 000 do R90 000.

Obsługa IT dla firm dla firm są zwykle wyceniane na podstawie użytkownika lub urządzenia. Jeśli firma ma 30 pracowników, zapłaci około 240 dolarów za użytkownika miesięcznie. Z kolei firma zatrudniająca stu pięćdziesięciu pracowników zapłaci około 350 dolarów za użytkownika miesięcznie. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że cena tych usług będzie się różnić w zależności od wielkości i zakresu potrzeb IT.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci

Bezpieczeństwo sieci ma kluczowe znaczenie dla ochrony danych i sieci firmy, dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających. Mogą one obejmować oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe do zarządzania siecią, kontrolę dostępu, zapory sieciowe oraz oprogramowanie do zwalczania wirusów i złośliwego oprogramowania. Mogą one również obejmować analitykę sieciową. Wybór właściwego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci może pomóc firmie uniknąć kosztownych błędów, zapewniając jednocześnie utrzymanie legalnego dostępu.

Ponieważ transformacja cyfrowa nadal redefiniuje sposób prowadzenia działalności przez firmy, zabezpieczenie sieci jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Bezpieczeństwo sieci nie tylko chroni dane klientów i reputację firmy, ale może również poprawić wydajność sieci. Rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego od Check Point pomagają organizacjom wdrożyć ujednolicone podejście do bezpieczeństwa sieci i uprościć zarządzanie siecią. Dzięki temu firmy mogą skalować swoje działania i sprostać przyszłym potrzebom.

Dzisiejsze sieci są coraz bardziej połączone i dzielą się ogromnymi ilościami informacji. Jednak ta łączność oznacza również, że przedsiębiorstwa stają się bardziej narażone na cyberataki. Cyberprzestępczość jest coraz większym problemem, ponieważ hakerzy nieustannie opracowują nowe sposoby przedostawania się do sieci i kradzieży poufnych danych. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom bezpieczeństwa sieciowego organizacje mogą uniemożliwić hakerom dostęp do swoich wewnętrznych systemów i informacji.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci mogą obejmować ochronę oprogramowania i sprzętu, która zabezpiecza komputery przed złośliwymi atakami. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi zabezpieczających jest program antywirusowy, który automatycznie aktualizuje się, aby wykryć nowe wirusy i zapobiec ich inwazji w sieci. Inne rozwiązania w zakresie ochrony oprogramowania obejmują zapory sieciowe, filtry spamu i oprogramowanie do filtrowania treści. Te rozwiązania zabezpieczające są niezbędne do ochrony integralności sieci.

Wsparcie działu pomocy technicznej

Help desk to potężne narzędzie, które zapewnia zespołom obsługi klienta rozbudowane możliwości kierowania i organizacji zgłoszeń. Narzędzia te mogą pomóc zespołom obsługi klienta w utrzymaniu porządku, nawet przy dużej ilości zgłoszeń. Jest to szczególnie ważne w okresach dużego zapotrzebowania klientów, np. gdy produkt przestaje działać lub zbliża się sezon wzmożonej aktywności. Automatyzując procesy, help deski mogą pomóc zespołom zaoszczędzić czas i poprawić czas reakcji.

Oprócz automatyzacji rozwiązywania problemów klientów, help desk ma również możliwość nadawania priorytetów zgłoszeniom. Na przykład zgłoszenie klienta dotyczące awarii routera powinno mieć pierwszeństwo przed problemem, który dotyczy tylko jednej osoby. Podobnie dział pomocy technicznej może automatycznie ustawiać w kolejce żądania klientów, którzy najdłużej oczekują na połączenie.

Działy pomocy technicznej IT mogą pomóc zespołom w bardziej efektywnej pracy poprzez automatyzację procesów i zapewnienie systemów biletowych. Te rozwiązania programowe mogą usprawnić przepływy pracy i zorganizować zadania, uwalniając pracowników do innej pracy. Mogą one pomagać użytkownikom w uruchomieniu systemów lub rozwiązywaniu problemów technicznych. Korzystanie z help desk to świetny sposób na zapewnienie pracownikom wsparcia i pomocy, której potrzebują.

Dział pomocy technicznej IT może pomóc zespołom uniknąć kosztownych błędów i zwiększyć produktywność. Help desk IT powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić pracownikom dostosowanie ról i dostępu w celu skuteczniejszej pomocy klientom. Powinien również obsługiwać wiele kanałów, umożliwiając klientom płynne przełączanie się między różnymi kanałami obsługi klienta.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]