Odzyskiwanie danych ceny i sposobności.

Odzyskiwanie danych Znaczenie odzyskiwania danych w szpiegostwie i kryminalistyce

Co to jest odzyskiwanie danych? W najprostszej formie jest to proces odzyskiwania utraconych, sformatowanych, uszkodzonych lub usuniętych danych z nośnika cyfrowego. Metoda ta minimalizuje czas przestoju i zapobiega kosztownemu szpiegostwu. W bardziej skomplikowanych przypadkach odzyskiwanie danych jest konieczne, aby zapewnić, że informacje nie zostaną utracone lub trwale zniszczone. Proces odzyskiwania danych składa się z kilku etapów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy unikać zapisywania nowych danych na nośniku pamięci.

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, niedostępnych, utraconych, uszkodzonych, zniszczonych lub sformatowanych danych z nośnika cyfrowego.

Istnieje wiele powodów, dla których odzyskiwanie danych jest potrzebne. Komputer, dysk twardy lub urządzenie pamięci masowej może ulec awarii lub stać się niedostępne. Odzyskiwanie danych jest również potrzebne w kryminalistyce lub szpiegostwie, gdy trzeba odzyskać zaszyfrowane lub ukryte pliki. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia ponowne wykonanie obrazu nośnika bez dostępu do fizycznych talerzy.

Czasami utrata danych prowadzi do całkowitego zniszczenia nośnika. Jedynym sposobem na uratowanie informacji jest ich przywrócenie za pomocą odpowiednich technik odzyskiwania danych. Techniki odzyskiwania danych mogą być jednak trudne, jeśli użytkownik nie wie, jak przywrócić brakujące dane. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy skonsultować się z ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, który odpowiednio przeanalizuje charakter utraty danych. Podjęcie niewłaściwych działań może spowodować trwałe zniszczenie danych.

Profesjonalne firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych mogą odzyskać większość utraconych danych, chyba że dysk twardy został fizycznie zniszczony. Nawet wtedy profesjonalna firma zajmująca się odzyskiwaniem danych może często odzyskać większość utraconych danych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest poważne uszkodzenie talerzy dysku twardego, które powoduje trwałą utratę danych. W takim przypadku może być możliwe odtworzenie logicznej struktury plików danych.

Chociaż istnieje wiele różnych metod odzyskiwania danych, należy zawsze pamiętać, że nie jest możliwe odzyskanie wszystkich danych z nośników cyfrowych. Niektóre z najlepszych technik odzyskiwania danych opierają się na wykorzystaniu metod nieinwazyjnych i nie wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Proces ten jest znany jako naprawa systemu plików. Ponadto niektóre techniki odzyskiwania danych nie wiążą się z żadnym ryzykiem związanym z procesem odzyskiwania.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Przestój ma wpływ nie tylko na komputer użytkownika. Ma on również wpływ na doświadczenia klientów. Jeśli pacjent nie może uzyskać informacji potrzebnych do podjęcia najlepszego możliwego leczenia, lekarz będzie musiał zmienić termin wizyty, ręcznie sporządzić notatki lekarskie lub nawet skierować pacjenta do innej placówki opieki zdrowotnej. Ponadto personel bez dostępu do dokumentacji potrzebnej do dokonania płatności lub złożenia wniosku nie będzie w stanie prawidłowo wykonywać swoich obowiązków.

Oprócz minimalizowania kosztownych przestojów, odzyskiwanie danych biznesowych pomaga organizacjom minimalizować ilość przestojów, których doświadczają. Cele dotyczące czasu odzyskiwania danych są niezbędne do określenia kosztów przestoju. Im dłuższy przestój, tym wyższy koszt całkowity. Na szczęście odzyskiwanie danych w przypadku przestoju może pomóc firmom uniknąć tego ryzyka dzięki wdrożeniu odpowiedniego rozwiązania. Firmy powinny rozważyć swoje cele związane z odzyskiwaniem danych w przypadku przestoju i z wyprzedzeniem określić punkty przywracania, aby zminimalizować wpływ jakiejkolwiek awarii na ich działalność.

Najlepszym sposobem na uniknięcie przestojów jest wdrożenie proaktywnej strategii monitorowania. Takie podejście może pomóc zminimalizować wpływ przestojów w sieci i poprawić wrażenia klientów. Oprogramowanie do proaktywnego monitorowania jest dobrym wyborem, ponieważ może wykrywać nieautoryzowane zmiany, zanim one nastąpią. Może ono również pomóc w zapobieganiu kosztownym przestojom, wykrywając wszelkie zmiany dokonane bez odpowiedniej dokumentacji. Oprócz proaktywnego monitorowania, oprogramowanie do odzyskiwania danych po awarii pomoże wykryć wszelkie nieautoryzowane zmiany.

Przestoje mogą kosztować firmę tysiące dolarów, jeśli się ich nie uniknie. W czasie przestoju pracownicy nie są w stanie udzielić pomocy klientom. Jeśli taka sytuacja zdarza się często, może nawet odstraszyć obecnych klientów i potencjalnych klientów. A jeśli problem nie zostanie rozwiązany wystarczająco szybko, może być jeszcze gorzej. Model finansowy dla tego rozwiązania zakłada, że średni czas przywracania sprawności jest cztery do pięciu razy dłuższy od średniej. Nadal jednak możliwe jest usuwanie awarii bez środków przeciwbólowych.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Fizyczna utrata danych następuje, gdy nośnik pamięci ulega uszkodzeniu fizycznemu. Fizyczne uszkodzenie może być spowodowane pęknięciem głowicy, zatarciem wrzeciona, uszkodzeniem płytki drukowanej, zalaniem wodą lub pożarem. Może też być wynikiem błędu ludzkiego. W takim przypadku zewnętrzny dysk twardy lub napęd USB może zacząć wydawać dziwne dźwięki. Najlepszym sposobem określenia, czy nośnik znajduje się w takim stanie, jest sprawdzenie, czy nie wydaje dziwnych odgłosów.

Najczęstszym rodzajem fizycznego uszkodzenia nośnika pamięci masowej jest awaria głowicy, która występuje, gdy głowica odczytu i zapisu dysku twardego zostaje przesunięta i uderza w obracający się talerz. Może to spowodować trwałą utratę danych, a nawet awarię dysku twardego. Aby naprawić dysk twardy, należy zapewnić czyste miejsce. Cząsteczki kurzu mogą zakłócać pracę głowicy odczytująco-zapisującej.

Fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci może nastąpić z różnych powodów. Niektóre przypadki utraty danych są spowodowane awarią elektryczną, wadami produkcyjnymi i normalnym użytkowaniem. Upuszczenie zewnętrznego dysku twardego, zgięcie złącza USB, a nawet spożycie płynu lub wody może spowodować fizyczne uszkodzenie nośnika pamięci. W wyniku uszkodzeń fizycznych mogą zostać uszkodzone talerze dysków twardych, co uniemożliwia ich odczytanie przez oprogramowanie. Z drugiej strony, uszkodzenia logiczne są jeszcze bardziej niszczycielskie.

Uszkodzenia logiczne dotyczą problemów z oprogramowaniem. W niektórych przypadkach uszkodzenie to jest oczywiste. O uszkodzeniu dysku świadczy czarny obraz lub seria kolorowych linii. W większości przypadków uszkodzenia fizyczne są odwracalne, choć nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli na dysku występuje problem logiczny, można go ponownie sformatować za pomocą oprogramowania, aby rozwiązać problem. W takich przypadkach dysk twardy może nie być w pełni sprawny, ale niewielka część danych może być nadal dostępna.

Powoduje szpiegostwo

W dzisiejszym szybkim, bogatym w informacje świecie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych znacznie rozszerzył zakres i skalę nielegalnych działań wywiadowczych. Działania te mogą polegać na sabotowaniu konkurencji, wykradaniu tajemnic handlowych lub pozyskiwaniu nowych klientów. Chociaż rywalizujące ze sobą kraje od dawna szpiegowały się nawzajem, cyberprzestrzeń odgrywa coraz większą rolę w tej działalności. W tym artykule omówiony zostanie wpływ odzyskiwania danych na szpiegostwo i jego przyczyny.

W ostatnim raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ujawniła, że obce rządy coraz częściej wykorzystują inżynierię społeczną do szpiegowania firm. Zaangażowały się w to nawet firmy prywatne, dostarczając państwowym aktorom narzędzia do sabotażu. Narzędzia te były wykorzystywane do namierzania dziennikarzy i aktywistów oraz łamania praw człowieka. Nawet jeśli istnieją mechanizmy kontroli eksportu, są one krytykowane jako niewystarczające. Odzyskiwanie danych jest istotnym elementem zapobiegania i wykrywania takich zagrożeń.

W 2020 r. firma CrowdStrike wykryła naruszenie zasad cyberszpiegostwa, które przypisuje chińskim hakerom. Zespół Falcon OverWatch odkrył ukierunkowane włamanie do instytucji akademickiej zajmującej się testami COVID-19. Wspomniany haker uzyskał dostęp poprzez udany atak SQL injection na podatny serwer WWW. Po uzyskaniu dostępu złośliwy podmiot skompilował powłokę sieciową, a następnie przeprowadził szereg działań związanych ze zbieraniem informacji.

Szpiegostwo cybernetyczne stanowi coraz większy problem w dziedzinie bezpieczeństwa. Choć najbardziej prawdopodobnymi celami są państwa narodowe, szpiegostwo cybernetyczne może być również skierowane przeciwko celom indywidualnym, takim jak osoby fizyczne. Mimo że przeciwko niektórym cyberprzestępcom wydano szereg aktów oskarżenia, wielu z nich pozostaje na wolności. Co więcej, brak umów o ekstradycji utrudnia egzekwowanie prawa międzynarodowego. Rosnące wyrafinowanie cyberprzestępców stwarza również możliwość przeprowadzenia skoordynowanego ataku, który zakłóci działanie nowoczesnych usług. Na przykład dobrze skoordynowany atak cybernetyczny mógłby doprowadzić do unieruchomienia sieci energetycznej lub zakłócenia przebiegu ważnych wyborów.

Trudno jest wykonać

Odzyskiwanie danych w niektórych przypadkach jest stosunkowo proste, w innych wymaga interwencji specjalisty. Pliki z uszkodzonym systemem plików mogą być niemożliwe do odzyskania, jeżeli niektórych ich części nie da się uratować, w takich przypadkach odzyskanie danych może być niemożliwe. W celu odzyskania plików eksperci mogą zastosować technikę znaną jako rzeźbienie danych (data carving). Technika ta opiera się na wiedzy o strukturze plików oraz kombinacji prostych i zaawansowanych narzędzi.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]