Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

To jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę firm poligraficznych.
Osbługa informatyczna firm bezpieczeństwo dla małych firm.

Szukając kompleksowej obsługi IT dla firm, należy szukać firmy, która traktuje problemy holistycznie. Na przykład firma, która traktuje atak ransomware jako pojedynczy incydent, pozostawi organizację podatną na dalsze ataki. Kompleksowe rozwiązanie IT będzie obejmować plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, szkolenie zespołu w zakresie rozpoznawania prób phishingu oraz solidny protokół bezpieczeństwa.

CIO w Szpitalu Miejskim w Yoakum

Systemy informacyjne szpitala Yoakum Community Hospital były stare, przestarzałe i słabo połączone. Potrzebne były szybkie, niezawodne połączenia i obwody nadmiarowe na wypadek awarii systemu głównego. Aby rozwiązać ten problem, CHC wykorzystało fundusze federalne do zainstalowania nowych systemów i modernizacji infrastruktury. Według dyrektora finansowego szpitala, modernizacje te stanowią „milowy krok” w zakresie opieki nad pacjentami i bezpieczeństwa.

Usługi telezdrowotne świadczone przez szpital okazały się skuteczne w zmniejszeniu liczby pacjentów z koronawirusem, a jest to również cenne w leczeniu innych problemów zdrowotnych. W kwietniu szpitalna klinika praktyki rodzinnej leczyła online 120 pacjentów. Oprócz zmniejszenia ryzyka zakażeń, usługi telezdrowotne mogą również pomóc w osiągnięciu zysków przez szpital.

Założony w 1918 roku Yoakum Community Hospital prosperował w wiejskim otoczeniu, gdzie inne szpitale zostały zamknięte. Pierwotnie nazwany na cześć wybitnego mieszkańca Yoakum, szpital nadal utrzymuje silne powiązania ze społecznością. Huth dostarczył ziemię, a mieszkańcy uchwalili obligacje na 50 000 dolarów w 1918 roku. W roku stulecia szpital świętuje wystawę w Muzeum Dziedzictwa Yoakum, charytatywny turniej golfowy i kolację.

Prezes Yoakum Community Hospital, Karen Barber, służy szpitalowi od 30 lat. Rozpoczęła pracę w szpitalu jako pielęgniarka porodowa w 1992 roku. Funkcję dyrektora generalnego pełniła od 2006 roku. Barber pozostanie na swoim stanowisku do 11 listopada. Poszukiwania nowego dyrektora generalnego szpitala będą prowadzone przez Community Hospital Corporation z Plano w Teksasie.

Jednostka usług podstawowych

Obsługa informatyczna firm zapewnia szereg usług krytycznych dla wsparcia potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi te mogą obejmować od hostingu i projektowania stron internetowych do rozwoju i wsparcia aplikacji. Dostarczają również rozwiązania dla działań merysztachetycznych, takich jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa i automatyzacja biura. Inne usługi obejmują bezpieczeństwo aplikacji i danych serwera, audio i wideokonferencje oraz ciągłość działania i odzyskiwanie danych po awarii.

SkyePoint

SkyPoint świadczy usługi IT dla firm dla przedsiębiorstw, które obejmują rozwiązania informatyczne w chmurze. Usługi te mają na celu zapewnienie klientom pełnego zakresu rozwiązań, które płynnie integrują się z przedsiębiorstwem. SkyPoint wykorzystuje usługi chmurowe Microsoft Azure do hostingu swojej Platformy. Usługa jest świadczona zgodnie z warunkami Umowy o poziomie usług zawartej pomiędzy stronami.

SkyePoint jest certyfikowaną przez SBA małą firmą z siedzibą w Dulles, Virginia. Firma jest dostawcą kompleksowych, bezpiecznych rozwiązań mobilnych dla rządu federalnego i cywilnego. Jej doświadczenie obejmuje systemy korporacyjne, urządzenia mobilne i bezpieczne operacje infrastrukturalne. Poprzez połączenie wszystkich trzech elementów, SkyePoint dostarcza swoim klientom więcej opcji i przewidywalnych wyników opartych na wartości i zwiększa realizację misji.

Chociaż traktujemy bezpieczeństwo danych klientów bardzo poważnie, nie akceptujemy danych klientów, które zawierają dane szczególnie chronione (SPD). Są to między innymi numery ubezpieczenia społecznego, numery kont finansowych, numery kart kredytowych lub inne osobiste informacje finansowe lub zdrowotne. Dane te są regulowane przez prawo i nie mogą być ujawnione bez zgody Klienta.

Terminy płatności za nasze usługi to trzydzieści dni netto. Jeśli termin kończy się wcześniej, Klient będzie musiał zapłacić proporcjonalną kwotę. Jeżeli Klient zalega z płatnościami, SkyPoint może zawiesić swoje Usługi. Jeżeli płatność jest opóźniona, SkyPoint naliczy opłatę finansową w wysokości 1,5% miesięcznie lub maksymalną kwotę dozwoloną przez prawo, plus wszystkie niezbędne koszty windykacji.

SkyPoint może rozwiązać Umowę, jeżeli Klient nie dokona wymaganych płatności lub naruszy Regulamin. W takim przypadku Klient musi naprawić zaległości w ciągu dziesięciu dni, a istotne naruszenie w ciągu trzydziestu dni. Jeżeli nie jest to możliwe, Klient i SkyPoint muszą uzgodnić dłuższy termin.

AIR

Dostawcy usług IT oferują agencjom rządowym kompleksowy zakres profesjonalnych usług związanych z IT. Obejmują one wsparcie komputerowe, rozwój i migrację oprogramowania oraz administrację systemami. Usługi te świadczą usługi, które umożliwiają organizacjom tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie sieci komputerowej oraz zwiększanie ich wydajności i efektywności. Zapewniają również specjalistyczne zasoby do migracji poczty elektronicznej, tworzenia i projektowania stron internetowych oraz strategii i projektowania technologii informacyjnych.

Usługi te wspierają wykorzystanie i rozwój komputerowych systemów informacyjnych, a także zapewniają urządzenia obliczeniowe, głos, dane i sieci komunikacji wideo oraz inne zasoby technologiczne do nauczania i badań. Usługi IT dla firm składają się z czterech głównych działów, każdy z unikalną rolę, autonomię decyzji, budżetów i planów biznesowych. Są one prowadzone przez Associate Vice President i Chief Information Officer, który zapewnia nadzór i koordynację, zatwierdzanie polityki i koordynacji instytucjonalnej.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]